Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trnavský kraj » okres Hlohovec » turistika » miesto

Miesto, okres Hlohovec

Miesto v okres Hlohovec

V okres Hlohovec sa nachádza 625 kusov miesto.

Miesto, okres Hlohovec:, 1 z 11

Galat háj, Pod brehom, Seklina, Starý háj, Veľký močiar, Podlakša, Pod Šomoďou, Mladý háj, Tomašov vrch, Varov Šúr, Za osadou, Vŕšky, Opatovská pusta, Mladiny, Za langošom, Hliník, Dlhé vinohrady, Horná pažiť, Pod starými vinohradmi, Veľké Vápenice, Kozie nohy, Kapustnice, Nivky, Orciny hon, Mlynárska hora, Dolné lúky, Za kostolom, Za humnami od Jeleňovej, Briežky, Klče, Lúky, Horné lúky, Doliny, Pánska niva, Háj, Vinohrady nad Váhom, Kozárka, Dubník, Hulácka hora, Nová hora, Pomorová hora, Zlatá hora, Ravasník, Dielce, Tormáš, Hošták, Cerovina, Dolné pole, Urbár za Blavou, Zadné pole, Vinohrady, Brehy, Široké, Stará hora, Široké, Vajtohy, Dolný háj, Koziarka, Tekeneš, Horné pole

Miesto, okres Hlohovec:, 2 z 11

Vagadoš, Horné kraje, Trstie, Durešt, Pláne, Kopanice za Blavou, Štvrte, Podhájske, Za vinohradmi, Čakaj, Horný háj, Karačka, Dýč, Díče, Pod sígeldom, Vereš, Za vinohradmi, Veľký háj, Vízel, Pri turny, Pri smutnej vŕbe, Segild, Pri plánkach, Novosadky, Siladová, Homár, Rybníky, Strakovská, Stočky, Kičír, Malý Kavaš, Bučovské, Vereš, Carovina, Bočina, Veľký Kavaš, Róna, Klčoviny, Urbár, Za záhradou, Pod hrabinou, Homoly, Kapustnice, Kakše, Terasy, Vinohrádky, Pri Štepnice, Vajdová, Dolné lúky, Záhumenice, Od tekolďanského potoka, Na kameni, Za Pontešom, Dingová, Podlakša pusta, Sekanice, Vinohrady, Pasinki-Rubanice, Za kostolom, Závadka

Miesto, okres Hlohovec:, 3 z 11

Škrabáky, Farské, Rúbanice, Záhumenice, Na krajných, Zlatárky, Vinohrady, Pod Cárom, Gbalec, Pri hruške, Tehelňa, Veľká Lúka, Pri krížnej ceste, Gazdovský pasienok, Rubanice, Podlúčie, Dolný lapoš, Farárov háj, Holý vrch, Sihoť, Teleky, Pri dube, Závadka a horné lúky, Vrbiny, Piesky, Panské, Pláne, Za humnami, Berinová, Pri kríži, Zádušné, Horné háje, Bagolade, Jelšina, Za cestou, Pri Vereši, Roviny, Prostredné pole, Panské od šulekova, Hrabina, Roličky, Važina, Predné pole, Širočina, Bodorky, Bodorka, Bereg, Lúky, Vyše hradskej, Oltvane, Siladické, Dolné lúky, Lipník, Horné lúky, Čanadov, Nad Starým, Staré vinohrady, Hlboké, Belevárka, Pod Pavlovským

Miesto, okres Hlohovec:, 4 z 11

V dolinách, Kopanice, Nad mlynom a slatina, Nové hory, Lúky, Mohyly, Surdok, Podblavok, Kapitulské, Nad cintorínom, Panské diely, Jutrá, Kozárky, Pri Vágaši, Dolna vrbina, Pod Vágašom, Erestvín, Nad trakovickou cestou, Prvé pole, Čokaje, Gábory, Repništia, Cigáňov háj, Nad starym Vahom, Lúky, Bočiny, Veľký Máľ, Horná stávka, Kurtaheď, Konopnice, Čisté doliny, Eperiáš, Chlpačky, Paradajs, Kratiny, Kapustnice, Židunky, Urbáre, Pánska tabla, Čárazd, Lúčne pole, Pod lištím, Horný Egerdov, Záhumenice, Lúky za Blavou, Sedlištia, Krátke lúky, Staré vinohrady, Peňažité, Pod veľkým Máľom, Za humnami od Hlohovca, Kočkovské, Dlhé zeme, Prostredné pole, Hlôžky, Dlhé pole, Dolný Egerdov, Na brehu, Hášoš, Háje

Miesto, okres Hlohovec:, 5 z 11

Lúčky, Nad Kosibom, Nad dlhým, Líštie hory, Dielce, Háje, Kapustnice, Uhlište, Pri kopci, Cudzí hon, Trulasky, Kutmál, Homole, Omáčky, Druhé panské lúky, Prostredné stání, Kotrgale, Prostredné pole, Rajtarské, Mlynské, Dolné pogranie, Zadné, Jaská hora, Strý háj, Prostredné, Bakšajka, Záhumenice, Dolná Sihoť, Mrtošilinky, Veľké posádky, Dolný breh, Pod studničnou horou, Kršiaky, Čierne blato, Za strediskom, Lipiny, Kováčov háj, Hruškové, Slivová dolina, Nad bugári, Piate rady, Dúrežd, Dlhé hony, Pod veľkým hájom, Studničná hora, Andač, Malé vápenice, Kavaše, Diely, Pláne, Kuriálsky diel, Lukáb, Richtárske, Dubové háje, Pri Jonáškovi, Rúbanica, Hradište, Kuriálne, Za Kyčírom, Novosadky

Miesto, okres Hlohovec:, 6 z 11

Rajná, Starý háj, Lešany, Dolný majer, Vágaš, Pod Ráblom, Hlohovský Starý háj, Dlhé Ruženné hory, Prosniská, Sekliny, Špitále, Čokaj, Horné kapustnice, Tarane, Za Golatom, Kostolné hory, Ivarnoky, Deviatky, Ozubík, Pod záhradou a za Váhom, Teplé izby, Zadky, Vinkl, Chríby, Lúky, Hoferské húštiky, Starý háj, Mláky, Konopnice, Tilašmane, Bujdoše, Pod Borody, Šumperky, Dúr, Hošták, Dve jutrá, Terezin majer, Stredné pole, Panónia, Za železnicou, Šumperský jarok, Panské diely, Maruše, Krátke Ivarnoky, Pasienky, Nové sady, Panské pole, Stanovište, Kračiny, Pri malom kopci, Panské role I., Za železnicou, Maruše, Kopanice, Nad kaplnkou, Hlavina, Prúdy, Horné kamenné hory, Pri vinohrade, Medzi cestami

Miesto, okres Hlohovec:, 7 z 11

Horný berek, Rúbanice, Uhliská, Noviny, Dolné Sysľové hory, Stará hora, Kyčír, Diely, Pri stodolach, Forgáčka, Mlieč, Dlhé, Panské role, Staré hory, Za Galátom, Dolné lúky, Nová hora, Baková, Vidičný hon, Oracie zeme, Sekliny, Verešajd, Široké, Horné Lahenské, Nad Debrom, Dolné konopnice, Madalaš, Kolostina, Rábel, Panské predné, Teplé, Pri mlyne, Dlhé Ivarnoky, Pod Marušami, Od Mancického noviny, Horné Lahanské, Líščie jamy, Za hrádzami, Zadné, Prvý urbár, Za Vítkom, Široké prielohy, Dolný háj, Mestská lúka, Diely za humnami, Hrabina, Na veľkej doline, Bogáre, Fenady, Dlhé Diely, Hoferská, Konské, Krivé lazy, Kuzmova hora, Pánsky kút, Lány, Panské, Šipoš, Vakše, Za lávkami

Miesto, okres Hlohovec:, 8 z 11

Verešovo, Staré, Predné pole, Za Šiancom, Pod Tilajmašom, Čabraky, Horné lúky, Fáneš, Malé posádky, Medzi Váhmi, Za Novou horou, Pri jasenoch, Struhy, Šeršt, Urbár starý háj, Kopce a Jahorný kút, Blanárov les, Dolné Klčoviny, Domanov kút, Brežné, Reginy, Od Kapiniec pri háji, Rajtárské, Horný háj, Záhumenské, Damašky, Diely pod Pajermi, Pri mladom háji, Maderošd, U mlynca, Vinohrady, Španie, Nad Pajermi, Rúbanice, Kyslá hora, Záhradništia, Pohava, Široká chrasť, Urbárske trávniky, Horný breh, Pasienky, Listy, Kakašov vrch, Mačadyovo, Starý háj, Za pajtou nad bočinou, Lahenské, Hanšutka, Horný a dolný Egerdov, Bizokry, Veľký háj, Stará hora, Hučadlá, Prekopávané, Dolné lúky, Kvaše, Uhrova dolina, Pánske pole, Jahodnište za dedinou, Žambuch

Miesto, okres Hlohovec:, 9 z 11

Pod kukučinou, Pri Otrokovskej ceste, Sihoť po Šomoďou, Od bojničianskeho chotára, Cigle, Noviny, Výhonové, Od Orešian, Majtine, Lúčne, Horné lúky, Horná Poronda, Od dvorníckeho chotára, Vaniga, Horná sihoť, Stanovištia, Široké kráčiny, Salatne, Regalina, Nad Sorošom, Blanáre, Vinohrady pod cestou, Šicové, Delený pasienok, Vlčany, Balaton, Jahňady, Neftáky, Horné vrbiny, Pažiť, Pri Váhu, Pod Hášošom, Vlčie hory, Kozí vrch, Podbanské, Požiarne, Strany, Sihote pri Váhu, Pánske pláne, Pod brehmi, Kopanice, Klčoviny, Majere, Fúzekovo, Záhumenice, Dlhé diely, Diely, Dobrecké, Lazy, Nad panským, Dolné brehy, Dlhý hon, Stávka, Šajby, Ostrá hora, Za kameňom, Pri trsti, Krátke vinohrady, Hájske, Od svrbického chotára

Miesto, okres Hlohovec:, 10 z 11

Horné brehy, Urbárske lúky, Pod Janovom, Vinohrady nad cestou, Borody, Za Váhom, Pláne, Medzi cestami, Za lánmi, Pri Posádke, Dunajské, Za Dudváhom, Ovadovo, Od malého Vážku, Nové hory, Pomedzi cesty, Za Váhom, Gáborské Ruženné hory, Urbárska sihoť, Horné pogranie, Urbárske luky, Šomoď, Zachrastné diely, Kiššág, Tretí urbár, Dlhé vinohrady, Chrastie, Dlhé, Špígle, Pred mostami, Karpaty, Drinova, Nad hlbokým, Starohájska cesta, Drinok, Dolné kamenné hory, Segy, Vavrincové hory, Tilajmaš, Pod višňami, Doliny, Pri veľkom háji, Pod hájom, Diely, Svinná hora, Ovčí kameň, Nadlúčie, Medzi chrasťou, Hôrka nad cestou, Medzi hájmi, Medzi Váhom, Klčoviny, Čierna barina, Kukučina, Noviny, Zákluka, Za Nedárske, Rybník, Višne, Poronda medzi Váhom

Miesto, okres Hlohovec:, 11 z 11

Bukovina, Horné Sysľové hory, Rigov vrch, Stávky, Dubník, Palachnové, Dlhé Rakytové, Háj, Klčoviny-mladý háj, Dolný háj, Pri drieni, Veľká pažiť, Berek, Tašle, Za stodolami, Vlčia jama, Rybníky, Kopanice, Ovadová, Háje, Lúky, Rúbanice, Do novej cesty, Dolné háje, Dudváh

miesto inde

Hlohovec (189x), Dvorníky (80x), Pastuchov (46x), Sasinkovo (38x), Bojničky (38x), Šulekovo (36x), Dolné Trhovište (35x), Kľačany, okres HC (34x), Horné Otrokovce (32x), Dolné Otrokovce (31x), Horné Trhovište (30x), Trakovice (27x), Siladice (26x), Jalšové (26x), Tepličky (26x), Otrokovce (24x), Červeník (24x), Koplotovce (21x), Žlkovce (21x), Madunice (18x), Ratkovce (15x), Merašice (14x), Zelenice (12x), Horné Zelenice (11x), Leopoldov (11x), Tekolďany (8x), Dolné Zelenice (8x), Posádka (3x)
miesto v Hlohovec
miesto v Dvorníky
miesto v Pastuchov

Podobné, okres Hlohovec:

716x turistika, 625x miesto, 35x strom, 11x turistické informácie, 10x orientačný bod, 8x poľovnícky posed, 8x studňa, 4x prístrešok, altánok, 4x vodárenská veža, 4x komín, 3x chranený strom, 1x orientačná mapa, 1x horáreň, 1x väznica, 1x atrakcia
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Hlohovec

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-hlohovec.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.