Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trnavský kraj » okres Hlohovec » turistika » miesto

Miesto, okres Hlohovec

Miesto v okres Hlohovec

V okres Hlohovec sa nachádza 507 kusov miesto.

miesto inde

Hlohovec (189x), Dvorníky (80x), Pastuchov (46x), Otrokovce (41x), Sasinkovo (38x), Bojničky (38x), Šulekovo (36x), Dolné Trhovište (35x), Kľačany (34x), Horné Otrokovce (31x), Dolné Otrokovce (31x), Horné Trhovište (30x), Trakovice (27x), Siladice (26x), Tepličky (26x), Červeník (24x), Jalšové (24x), Žlkovce (21x), Koplotovce (21x), Madunice (18x), Zelenice (15x), Ratkovce (15x), Merašice (14x), Leopoldov (11x), Horné Zelenice (11x), Tekolďany (8x), Dolné Zelenice (8x), Posádka (3x)

Miesto, okres Hlohovec:, 1 z 9

Teplé, Vinohrady, Omáčky, Stará hora, Závadka a horné lúky, Prostredné pole, Malý Kavaš, Vŕšky, Pod Vágašom, Sihoť, Andač, Vereš, Krátke vinohrady, Horné Sysľové hory, Medzi Váhom, Staré vinohrady, Hrabina, Homole, Horná sihoť, Urbáre, Dolné lúky, Urbárske lúky, Karačka, Gábory, Pod višňami, Špitále, Stávka, Za Šiancom, Vinohrady, Cigáňov háj, Dlhé vinohrady, Díče, Pasienky, Zlatárky, Majtine, Pláne, Teleky, Zachrastné diely, Klčoviny, Galat háj, Prostredné pole, Rajtarské, Od Kapiniec pri háji, Pri vinohrade, Za kostolom, Hlavina, Dolný lapoš, Kopce a Jahorný kút, Tekeneš, Mladiny, Vajtohy, Gbalec, Konopnice, Rajtárské, Konské, Nad Starým, Vakše, Kratiny, Kozie nohy, Dolné konopnice

Miesto, okres Hlohovec:, 2 z 9

Rúbanice, Uhliská, Horné háje, Panské pole, Horný háj, Dúrežd, Sekanice, Panské od šulekova, Piesky, Pri mlyne, Urbárska sihoť, Veľký háj, Farárov háj, Veľký háj, Orciny hon, Sekliny, Kozárky, Pri malom kopci, Pri Posádke, Za Golatom, Pod Janovom, Vlčie hory, Za humnami od Hlohovca, Kozí vrch, Za humnami, Pod Borody, Panské, Blanárov les, Vidičný hon, Kukučina, Urbárske trávniky, Tehelňa, Na kameni, Šomoď, Teplé izby, Dve jutrá, Za lánmi, Strakovská, Za Váhom, Nad hlbokým, Tilajmaš, Ostrá hora, Záhumenice, Lešany, Žambuch, Za hrádzami, Za železnicou, Mlynárska hora, Brehy, Za humnami od Jeleňovej, Dolné lúky, Hájske, Blanáre, Kakše, Stanovište, Dolné brehy, Strany, Bukovina, Rigov vrch, Čokaje

Miesto, okres Hlohovec:, 3 z 9

Terezin majer, Lúky, Rúbanica, Za pajtou nad bočinou, Panónia, Dýč, Závadka, Pri turny, Jahodnište za dedinou, Prekopávané, Urbárske luky, Kračiny, Svinná hora, Vlčia jama, Kapustnice, Rúbanice, Záhumenice, Urbár starý háj, Peňažité, Gáborské Ruženné hory, Reginy, Vinohrádky, Veľké posádky, Borody, Horné kraje, Dlhé Rakytové, Za kostolom, Dubník, Dolné lúky, Hlboké, Kuriálsky diel, Líščie jamy, Maderošd, Verešajd, Hradište, Forgáčka, Važina, Kvaše, Dolný háj, Krátke Ivarnoky, Konopnice, Pri Štepnice, Kopanice, Rubanice, Pomedzi cesty, Struhy, Segild, Mláky, Židunky, Lukáb, Požiarne, Široké, Rábel, Roličky, Medzi cestami, Prostredné stání, Hošták, Vajdová, Pasienky, Pod veľkým Máľom

Miesto, okres Hlohovec:, 4 z 9

Novosadky, Kyslá hora, Dielce, Pánska niva, Od Mancického noviny, Jelšina, Veľký močiar, Prostredné pole, Dlhé zeme, Nad bugári, Vavrincové hory, Hoferské húštiky, Pri smutnej vŕbe, Strý háj, Durešt, Na krajných, Staré vinohrady, Dúr, Repništia, Sihoť po Šomoďou, Trstie, Zadné, Klče, Háje, Studničná hora, Pod Šomoďou, Hlohovský Starý háj, Za záhradou, Klčoviny, Tilašmane, Lúčne pole, Kuzmova hora, Čierne blato, Pri Otrokovskej ceste, Podlakša pusta, Starohájska cesta, Kurtaheď, Klčoviny, Dolný breh, Siladová, Zádušné, Panské, Tretí urbár, Dunajské, Horné Lahanské, Široké, Záhumenice, Kolostina, Špígle, Richtárske, Segy, Pod Hášošom, Nad Sorošom, Medzi Váhmi, Balaton, Vaniga, Maruše, Pri plánkach, Stočky, Kopanice

Miesto, okres Hlohovec:, 5 z 9

Chlpačky, Hoferská, Rúbanice, Oracie zeme, Mrtošilinky, Pri dube, Dlhý hon, Vágaš, Pánsky kút, Pri hruške, Krivé lazy, Na brehu, Pánske pole, Za Kyčírom, Urbár, Dolný Egerdov, Široká chrasť, Verešovo, Horné kamenné hory, Hanšutka, Kostolné hory, Horné brehy, Dlhé hony, Tašle, Nové hory, Vagadoš, Škrabáky, Tarane, Berinová, Dolná Sihoť, Salatne, Lúčky, Za železnicou, Za vinohradmi, Horný Egerdov, Sekliny, Hliník, Horné pogranie, Nové hory, Dolné Sysľové hory, Ovadovo, Horný berek, Horný háj, Pri veľkom háji, Kapustnice, Delený pasienok, Šumperský jarok, Damašky, Paradajs, Rajná, Dingová, Diely, Madalaš, Šumperky, Kičír, Za cestou, Široké prielohy, Stará hora, Horné lúky, Starý háj

Miesto, okres Hlohovec:, 6 z 9

Neftáky, Lahenské, Veľký Máľ, Pláne, Bočina, Cudzí hon, Záhumenice, Fenady, Pri Vereši, Kočkovské, Podlakša, Pod sígeldom, Pánske pláne, Fúzekovo, Bagolade, Cigle, Novosadky, Veľká Lúka, Pri trsti, Lipník, Nad dlhým, Koziarka, Kršiaky, Horný breh, Fáneš, Za stodolami, Horný a dolný Egerdov, Prostredné, Pri krížnej ceste, Lány, Pod starými vinohradmi, Nad Debrom, Chríby, Briežky, Čakaj, Vinkl, Pod brehmi, Dobrecké, Diely za humnami, Vrbiny, Dolné pogranie, Sihote pri Váhu, Farské, Roviny, Chrastie, Mlieč, Piate rady, Mladý háj, Od bojničianskeho chotára, Pláne, Bereg, Majere, Staré hory, Kopanice, Kiššág, Medzi hájmi, Ovadová, Kyčír, Lipiny, Malé vápenice

Miesto, okres Hlohovec:, 7 z 9

Diely, Kuriálne, Panské diely, Bučovské, Erestvín, Za Galátom, Za Vítkom, Mačadyovo, Nadlúčie, Za strediskom, Nad Pajermi, Krátke lúky, Pohava, Bakšajka, Horné lúky, Za vinohradmi, Pri kopci, Za Váhom, Mlynské, Kakašov vrch, Eperiáš, Pod hrabinou, Ovčí kameň, Predné pole, Horné kapustnice, Pri mladom háji, Prvý urbár, Nová hora, Kavaše, Slivová dolina, Štvrte, Podhájske, Horné lúky, Starý háj, Pánska tabla, Nové sady, U mlynca, Starý háj, Od tekolďanského potoka, Dlhé pole, Od malého Vážku, Panské diely, Pred mostami, Drinova, Staré, Doliny, Pri kríži, Pri Váhu, Vízel, Stredné pole, Horné pole, Pod Cárom, Diely pod Pajermi, Malé posádky, Líštie hory, Za Dudváhom, Nad kaplnkou, Šeršt, Čokaj, Dlhé Ruženné hory

Miesto, okres Hlohovec:, 8 z 9

Domanov kút, Podlúčie, Carovina, Šajby, Horné Lahenské, Čárazd, Pod studničnou horou, Vlčany, Jutrá, Hrabina, Pod Tilajmašom, Dolný háj, Doliny, Pod Pavlovským, Vereš, Španie, Dlhé diely, Čanadov, Záhumenice, Ozubík, Lúky, Homár, Vinohrady, Uhrova dolina, Pod Ráblom, Regalina, Stará hora, Starý háj, Pod Marušami, Bočiny, Veľké Vápenice, Háj, V dolinách, Pod lištím, Jaská hora, Horná pažiť, Za langošom, Pod veľkým hájom, Prvé pole, Kapustnice, Mestská lúka, Bizokry, Pod brehom, Tomašov vrch, Záhradništia, Za kameňom, Pri Jonáškovi, Pod záhradou a za Váhom, Lúky, Hruškové, Dubové háje, Za Pontešom, Čisté doliny, Pri Vágaši, Veľký Kavaš, Zadky, Jahňady, Dolné kamenné hory, Róna, Pažiť

Miesto, okres Hlohovec:, 9 z 9

Hášoš, Za Novou horou, Nad cintorínom, Kutmál, Rybníky, Šipoš, Homoly, Bogáre, Diely, Medzi cestami, Sedlištia, Ivarnoky, Gazdovský pasienok, Medzi chrasťou, Prúdy, Vinohrady, Maruše, Pasinki-Rubanice, Na veľkej doline, Horná stávka, Kováčov háj, Kotrgale, Predné pole, Terasy, Dlhé Ivarnoky, Trulasky, Rybníky

miesto inde

Hlohovec (189x), Dvorníky (80x), Pastuchov (46x), Otrokovce (41x), Sasinkovo (38x), Bojničky (38x), Šulekovo (36x), Dolné Trhovište (35x), Kľačany (34x), Horné Otrokovce (31x), Dolné Otrokovce (31x), Horné Trhovište (30x), Trakovice (27x), Siladice (26x), Tepličky (26x), Červeník (24x), Jalšové (24x), Žlkovce (21x), Koplotovce (21x), Madunice (18x), Zelenice (15x), Ratkovce (15x), Merašice (14x), Leopoldov (11x), Horné Zelenice (11x), Tekolďany (8x), Dolné Zelenice (8x), Posádka (3x)
miesto v Hlohovec
miesto v Dvorníky
miesto v Pastuchov

Podobné, okres Hlohovec:

507x miesto, 26x orientačný bod, 22x turistické informácie, 12x poľovnícky posed, 11x studňa, 8x prístrešok, altánok, 4x vodárenská veža, 2x orientačná mapa, 2x chranený strom, 2x ohnisko, 2x komín, 1x ZOO, 1x väznica
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
Miesto, okres Hlohovec
@wwwOMAsk

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku okres-hlohovec.oma.sk turistika miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.